Ministrstvo za šolstvo in šport

https://www.mizs.gov.si/

OŠ Prežihov Voranc Jesenice

https://www.prezihovvoranc.si/

OŠ Tone Čufar Jesenice

http://www2.arnes.si/~oskrtc3s/tone/

OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora

https://www.osjv-kranjskagora.si/

Spletna stran za otroke in starše

https://www.otroci.org/

Vzgojno varstvena organizacija Jesenice

https://www.vrtci.org/

Občina Kranjska Gora

https://obcina.kranjska-gora.si/