NOVA CENA VRTCA 2023

Občinski svet Občine Kranjska Gora je na 3. seji dne, 15.2.2023 sprejel sklep o določitvi cen programov v vrtcu ter znižanju plačil staršev. Nove cene veljajo od 1.3.2023 dalje.